Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU20

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 32 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Efter debatten i kammaren lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 13 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-12-15, 2017-01-12, 2017-01-19, 2017-01-24, 2017-01-26, 2017-01-31, 2017-02-02, 2017-02-14, 2017-02-16, 2017-02-21, 2017-02-23, 2017-02-28, 2017-03-14, 2017-03-16, 2017-03-21, 2017-03-23, 2017-03-28, 2017-04-04, 2017-04-06, 2017-04-07, 2017-04-18, 2017-04-20, 2017-04-24, 2017-04-25, 2017-04-27, 2017-05-02, 2017-05-04, 2017-05-08, 2017-05-09, 2017-05-11, 2017-05-15, 2017-05-16, 2017-05-18, 2017-05-30, 2017-06-01

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 32 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskningen kommer nu att debatteras i kammaren. Därefter kommer riksdagen att lägga KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.