Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU20

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.

Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-12-18, 2019-01-15, 2019-01-17, 2019-01-22, 2019-01-24, 2019-01-31, 2019-02-07, 2019-02-12, 2019-02-14, 2019-02-26, 2019-02-28, 2019-03-07, 2019-03-12, 2019-03-14, 2019-03-26, 2019-03-28, 2019-04-04, 2019-04-08, 2019-04-09, 2019-04-11, 2019-04-23, 2019-04-25, 2019-04-26, 2019-05-02, 2019-05-06, 2019-05-07, 2019-05-09, 2019-05-14, 2019-05-16, 2019-05-28, 2019-05-29, 2019-06-03

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.

Granskningen kommer att debatteras i kammaren och sedan avslutar riksdagen ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar