Handelspolitik

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om handelspolitik, bland annat med hänvisning till pågående insatser. Motionerna handlade bland annat om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien och främjandet av EU:s inre marknad. 

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om handelspolitik. Motionerna handlar bland annat om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien och främjandet av EU:s inre marknad. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.