Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om integration (AU9)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om integration, i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att det redan pågår arbete på området.

Förslagen rör bland annat nyanlända invandrares etablering, samhällsorientering för nyanlända invandrare och civilsamhällets roll i integrationsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 16
Betänkande 2019/20:AU9

Nej till motioner om integration (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om integration, i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att det redan pågår arbete på området.

Förslagen rör bland annat nyanlända invandrares etablering, samhällsorientering för nyanlända invandrare och civilsamhällets roll i integrationsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mottagandet av nyanlända invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 25,

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkandena 3 och 5 samt

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 10 7 294


2. Nyanlända invandrares etablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 11 och 22,

2019/20:239 av Annelie Karlsson (S),

2019/20:822 av Henrik Vinge m.fl. (SD),

2019/20:892 av Lars Beckman (M),

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 1, 9 och 10,

2019/20:3051 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 24,

2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 4 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 8-10 och 17.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 24 11 20 294


3. Särskilt om nyanlända kvinnors etablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:1086 av Joakim Järrebring (S),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 4 11 294


4. Särskilt om samhällsorientering och samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD),

2019/20:1478 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 24, 25 och 33 samt

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

5. Civilsamhällets betydelse för integrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1473 av Kristina Axén Olin (M),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 25,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3,

2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 8 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (KD)
Reservation 16 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 3 14 294