Interparlamentariska unionen (IPU)

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Verksamheten inom Interparlamentariska unionen 2012 (UU19)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen och den svenska delegationens arbete under 2012. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-16
Trycklov: 2013-05-15
bet 2012/13:UU19

Alla beredningar i utskottet

2013-04-25, 2013-04-18

Verksamheten inom Interparlamentariska unionen 2012 (UU19)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen och den svenska delegationens arbete under 2012. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-23
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2012/13:RS5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2012/13:RS5 till handlingarna.