It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU4)

Riksdagen sa nej till motioner om it- och postfrågor från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att åtgärder är genomförda eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer och postservice i hela landet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-21
Reservationer 23
Betänkande 2018/19:TU4

Alla beredningar i utskottet

2019-02-12, 2019-01-29

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om it- och postfrågor från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att åtgärder är genomförda eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer och postservice i hela landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samhällets digitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 2 och

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 1 0 64 5
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 0 27 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 0 16 4
MP 13 0 0 3
Totalt 215 27 80 27


2. Digital delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:972 av Katarina Brännström (M),

2018/19:1498 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2207 av Serkan Köse (S) och

2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S).

Reservation 4 (L)

3. Tillgång till elektroniska kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD),

2018/19:774 av Betty Malmberg (M),

2018/19:974 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2018/19:1294 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2018/19:1297 av Markus Selin (S),

2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2018/19:1537 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S),

2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 8,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 i denna del,

2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:2210 av Monica Haider (S),

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 21,

2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 7,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 76,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 16,

2018/19:2782 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 32 och 35,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 51 och 55 samt

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 56.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C, L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 65 5
SD 0 0 58 4
C 2 0 28 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 0 0 16 4
MP 13 0 0 3
Totalt 135 21 167 26


4. Fördelning och handläggning av bredbandsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S) och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (C)

5. Utnyttjande av statlig digital infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 57.

Reservation 10 (M)

6. Satsningar på 5G

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1295 av Per-Arne Håkansson (S),

2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2782 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 30 och 31 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 53 och 54.

Reservation 11 (M, C, KD, L)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 0 0 58 4
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 133 132 58 26


7. Om 700 MHz-bandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 26 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 75.

Reservation 13 (C, KD)

8. Avvecklingen av kopparnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:413 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 32 och

2018/19:2782 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 14 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 57 0 5
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 219 103 0 27


9. Vissa skyldigheter för mobiloperatörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:303 av Eric Westroth (SD).

Reservation 15 (SD)

10. Portabilitet för e-postadresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2729 av Jonas Eriksson (MP).

11. Postservice i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 i denna del,

2018/19:2166 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 78 och 79,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 10 och

2018/19:2782 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C, L)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 0 58 4
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 0 21 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 198 46 79 26


12. Vissa konkurrensfrågor på post- och paketmarknaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 28, 29 och 34.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)

13. Samdistribution av post och tidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 27,

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 20 och

2018/19:2782 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (C)

14. Fastighetsboxar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S).

15. Posthantering och sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:964 av Boriana Åberg (M).

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 265 58 0 26