Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till förslag om jakt och viltvård (MJU6)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om bland annat det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationerna, begränsning av vildsvinsstammarna, jaktmedel, terrängkörning vid jakt, finansieringsfrågor samt förvaltningen av älg och kronhjort. Riksdagen sa nej till förslagen bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:MJU6

Nej till förslag om jakt och viltvård (MJU6)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om bland annat det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationerna, begränsning av vildsvinsstammarna, jaktmedel, terrängkörning vid jakt, finansieringsfrågor samt förvaltningen av älg och kronhjort. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenska Jägareförbundets ansvar för det allmänna uppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:955 av Helén Pettersson (S),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 60 1 9
SD 0 60 0 2
C 23 5 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 164 144 1 40


2. Det allmänna uppdragets betydelse för jakt- och viltvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 2 (SD)

3. Viltförvaltningsdelegationernas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

4. Förändring av viltförvaltningsdelegationernas befogenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22,

2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 0 60 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 169 140 0 40


5. Begränsning av vildsvinsstammarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1681 av John Widegren (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 74,

2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 5 (SD, C)
Reservation 6 (KD)

6. Utvärdera viltförvaltningens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 7 (SD)

7. Utvärdera älgförvaltningens arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 79.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

8. Hjälpmedel vid jakt på vildsvin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 10 (SD)

9. Nattjakt på vildsvin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2,

2018/19:2461 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 11 (SD, KD)

10. Övriga jaktmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:113 av Magnus Persson (SD),

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

11. Terrängkörning vid jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:606 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 81 och

2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C).

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 0 0 60 2
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 221 28 60 40


12. Bidrag till miljöorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 15 (SD)

13. Finansiering ur Viltvårdsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 16 (SD, KD)

14. Jakttider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 17 (SD)

15. Den dubbla jakträtten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:1678 av John Widegren (M) och

2018/19:2643 av Saila Quicklund (M).

Reservation 18 (SD)

16. Värna den svenska jakten och viltvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 19 (M, SD)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 1 59 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 170 120 19 40