Kooperativ verksamhet i delägda företag

LUs betänkande 2005/06:LU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Kooperativ verksamhet i delägda företag (LU23)

Riksdagen beslutade om en ändring i lagen om ekonomiska föreningar. Syftet är bland annat att underlätta svenska kooperativa företags gränsöverskridande samarbete med motsvarande utländska företag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Kooperativ verksamhet i delägda företag (LU23)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ändring i lagen om ekonomiska föreningar. Syftet är bland annat att underlätta svenska kooperativa företags gränsöverskridande samarbete med motsvarande utländska företag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.