Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Regeringen bör arbeta för att minska återfall i brott (JuU16)

Många personer som döms för brott återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff. Riksdagen tycker därför att regeringen borde arbeta mer för att förebygga återfall i brott. Riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

  • Arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott.
  • Tillsätta en utredning för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvården.
  • Arbeta för att post till intagna kontrolleras av kriminalvårdspersonal i hög utsträckning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner som rör frågor som bättre anpassade frivårdsinsatser för unga gängkriminella, en ny utredning med motsvarande uppdrag som den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård och försändelser till en intagen, förutom försändelser till och från egen advokat samt annan myndighetspost, ska i hög utsträckning kontrolleras av kriminalvårdspersonal. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-16
Reservationer 22
bet 2017/18:JuU16

Alla beredningar i utskottet

2018-03-08, 2018-02-08

Regeringen bör arbeta för att minska återfall i brott (JuU16)

Många personer som döms för brott återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff. Justitieutskottet tycker därför att regeringen borde arbeta mer för att förebygga återfall i brott. Utskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

  • Arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott.
  • Tillsätta en utredning för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvården.
  • Arbeta för att post till intagna kontrolleras av kriminalvårdspersonal i hög utsträckning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-21
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barn och unga i häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:413 av Christina Örnebjär (L) yrkandena 1-5.

2. Uppsökande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 173 118 0 58


3. Häktes- och restriktionsutredningens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 2 (V)

4. Användningen av restriktioner och isolering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 3 (KD)

5. Utökad närvaro av socialtjänsten i anstalt och häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 4 (M)

6. Avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2375 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 19.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

7. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 66.

Reservation 6 (M)

8. Sociala stödgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 68.

Reservation 7 (M)

9. Bättre anpassade frivårdsinsatser för unga gängkriminella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om bättre anpassade frivårdsinsatser för unga gängkriminella och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

10. Tillsätta en utredning med motsvarande uppdrag som den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att tillsätta en utredning med motsvarande uppdrag som den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård hade för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11 och

2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 8 (S, MP, V)

11. Sociala utfallskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2,

2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 276 15 0 58


12. Läkemedelsanvändning på anstalterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1505 av Margareta Larsson (-).

13. Arbetsförberedande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 65.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

14. Kontroll av försändelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att säkerställa att försändelser till en intagen, förutom försändelser till och från den egna advokaten samt annan myndighetspost, i hög utsträckning kontrolleras av kriminalvårdspersonal och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

Reservation 11 (V)

15. Upptäcka och motverka radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 52 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

16. Kriminalvårdens roll i de nationella insatsteamen mot extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 13 (KD)

17. Förhindra strafflindring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3238 av Cecilia Widegren (M).

18. Verkställighet i annat land trots förlängd faktisk strafftid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3546 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 14 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 33 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 2
Totalt 255 36 0 58


19. Avtjäna fängelsestraff i hemlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 15 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 221 70 0 58


20. Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1138 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 270 20 0 59


21. Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2549 av Lars Hjälmered (M) och

2017/18:2808 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M).

22. Föreskrifter vid villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

23. Medverkan i behandlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 33 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 2
Totalt 173 118 0 58


24. Uppföljnings- och tillsynsansvar efter villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

25. Avskaffa villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3450 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1-3.

26. Villkorlig frigivning efter tre fjärdedelar av strafftiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 52 och

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 20 (M)

27. Effektivare användning av prövotiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 69.

Reservation 21 (M)

28. Möjlighet att senarelägga villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 22 (M, KD)

29. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.