Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2019

Beslut

Fyra uppmaningar till regeringen om kriminalvårdsfrågor (JuU13)

Riksdagen riktade fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området kriminalvård:

  • Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott bör förstärkas.
  • Ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna det kriminella livet bör införas.
  • En särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott.
  • Kriminalvården ska öka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall bör förstärkas, införande av ett nationellt exitprogram, att en särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott och att Kriminalvården ska söka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 26
Betänkande 2018/19:JuU13

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-14

Fyra uppmaningar till regeringen om kriminalvårdsfrågor (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området kriminalvård:

  • Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott bör förstärkas.
  • Ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna det kriminella livet bör införas.
  • En särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott.
  • Kriminalvården ska öka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet.

Förslagen till tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om kriminalvårdsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-04-25
34 förslagspunkter, 27 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sociala utfallskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (KD)

2. Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall bör förstärkas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 28 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 6.1.

3. Nationellt exitprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa ett nationellt exitprogram och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 36 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 21.

4. Avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 58 0 0 4
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 282 26 0 41


5. Genomlysning och utvärdering av straffens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)

6. Verkställighet av fängelsestraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 3-5.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 61 0 9
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 247 61 0 41


7. Oövervakade besök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 5 (SD)

8. Kamerabevakning i cellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 6 (SD)

9. Tillgängligheten på kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (V)

10. Samhällstjänst för personer dömda till fängelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

11. Hårdare tag mot gängkriminaliteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1650 av John Weinerhall (M) yrkandena 3 och 4.

12. Nolltolerans mot narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 8 (KD)

13. Likvärdig kriminalvård för män och kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 9 (L)

14. Program för personer som begått hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

15. Rätt till grundskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (V)

16. Kriminalvårdens roll i de nationella insatsteamen mot extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 12 (KD)

17. Kriminalisera rymningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 13 (SD)

18. Skärpta regler för när permission kan beviljas och målsägandens inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 7-10.

Reservation 14 (SD)

19. Elektronisk övervakning vid permission och transport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 15 (M)

20. Alla skulder ska vara betalda före frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

21. Endast förnamn på namnbrickan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:319 av Robert Halef (KD).

22. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten om barn som har föräldrar intagna i anstalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 16 (V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 18 0 0 4
L 0 19 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 264 44 0 41


23. Anpassa anstalterna för familjeliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 17 (KD)

24. Fängelser anpassade för dem som ska av- eller utvisas samt för livstidsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 18 (SD)

25. Plan för Kriminalvårdens expansion och framtida fängelseetableringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 19 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 61 0 9
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 171 137 0 41


26. Hyra fängelseplatser utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 0 57 0 5
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 250 57 0 42


27. Åtgärder för att Kriminalvården ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S).

28. Särskild enhet för unga som begått grova brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 37,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 6.2 och

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 21 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 87 0 13
M 61 0 0 9
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 126 0 41


29. Frivårdens närvaro i utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 22 (M)

30. Utökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 61 0 0 9
SD 58 0 0 4
C 25 0 0 6
V 0 25 0 3
KD 18 0 0 4
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 282 25 0 42


31. Ökat samarbete med andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Kriminalvården ska öka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i hemlandet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27 och

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 24 (S, C, V, MP)

32. Uppdrag till Kriminalvården att öka antalet överföringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 25 (M)

33. Överföring av kostnadsansvaret för kontraktsvård till Kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:474 av Lina Nordquist (L).

34. Statistik om intagnas ursprung och nationalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 26 (SD)