Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2012

Beslut

Ja till att Kroatien blir medlem i EU (UU14)

Riksdagen godkänner Kroatiens anslutning till EU. Kroatien blir medlem i EU den 1 juli 2013 om alla EU:s medlemsländer har godkänt anslutningen före den dagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på proposition 2012/13:6. Avslag till motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-23
Betänkande publicerat: 2012-10-26
Trycklov: 2012-10-25
Reservationer 1
bet 2012/13:UU14

Ja till att Kroatien blir medlem i EU (UU14)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Kroatiens anslutning till EU. Kroatien blir medlem i EU den 1 juli 2013 om alla EU:s medlemsländer har godkänt anslutningen före den dagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-07
4

Beslut

Beslut: 2012-11-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner fördraget den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen samt slutakten till fördraget,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:6 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2012/13:U2 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M950012
MP20005
FP21003
C18005
SD02000
V17002
KD16003
-0000
Totalt28020049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag