Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2022

Beslut

Nej till motioner om kultur för alla (KrU7)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Detta främst med hänvisning till att pågående arbete inte bör föregripas.

Motionerna handlar bland annat om övergripande kulturpolitik, kultursektorns myndighetsstruktur, den konstnärliga friheten, kultursamverkansmodellen, återstart av kultur och återlämnande av konst.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-15, 2022-03-31

Nej till motioner om kultur för alla (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Detta främst med hänvisning till att pågående arbete inte bör föregripas.

Motionerna handlar bland annat om övergripande kulturpolitik, kultursektorns myndighetsstruktur, den konstnärliga friheten, kultursamverkansmodellen, återstart av kultur och återlämnande av konst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.