Läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

Nej till motioner om läkemedel (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp olika läkemedelsfrågor, främst med hänvisning till pågående arbete. Några motioner behandlas förenklat eftersom de redan har tagits upp under föregående riksmöte. Riksdagen vill framhålla att det ser positivt på de insatser som görs för att ständigt förbättra läkemedelsanvändningen, inte minst för äldre, till exempel genom den nyligen presenterade nationella läkemedelsstrategin.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om läkemedel (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp olika läkemedelsfrågor, främst med hänvisning till pågående arbete. Några motioner behandlas förenklat eftersom de redan har tagits upp under föregående riksmöte. Utskottet vill framhålla att det ser positivt på de insatser som görs för att ständigt förbättra läkemedelsanvändningen, inte minst för äldre, till exempel genom den nyligen presenterade nationella läkemedelsstrategin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.