Lättare att läsa

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2014

Beslut

Riksdagen vill ha utredning om tidningen 8 sidor (KrU11)

8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som i dag ges ut av Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst. Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att statens stöd till stiftelsen ska avvecklas och att Myndigheten för tillgängliga medier bör överta ansvaret för statens insatser på området lättläst. I samband med det har regeringen också gjort bedömningen att tidningen 8 sidor bör upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier.

Istället för att 8 sidor ska upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier anser riksdagen att regeringen ska utreda frågan om tidningen har en framtid inom ramen för ett public service-uppdrag. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av regeringens proposition Lättare att läsa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i propositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om utredning om lättläst nyhetstidning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kulturutskottet vill ha utredning om tidningen 8 sidor (KrU11)

8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som i dag ges ut av Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst. Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att statens stöd till stiftelsen ska avvecklas och att Myndigheten för tillgängliga medier bör överta ansvaret för statens insatser på området lättläst. I samband med det har regeringen också gjort bedömningen att tidningen 8 sidor bör upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier.

Istället för att 8 sidor ska upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier anser kulturutskottet att regeringen ska utreda frågan om tidningen har en framtid inom ramen för ett public service-uppdrag. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Utskottets ställningstagande gjordes i samband med behandlingen av regeringens proposition Lättare att läsa. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i propositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.