Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2013

Beslut

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning för fattiga länder (FiU41)

Riksbanken får möjlighet att delta i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställan, avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-06-04
Justering: 2013-06-11
Betänkande publicerat: 2013-06-11
Trycklov: 2013-06-11
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:FiU41

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning för fattiga länder (FiU41)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger Riksbanken möjlighet att delta i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-18
4

Beslut

Beslut: 2013-06-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF:s) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att Riksbanken för Sveriges del deltar i den finansieringslösning som Internationella valutafonden (IMF) föreslagit till förmån för IMF:s fond för låginkomstländer, PRGT, och att Riksbanken för detta ändamål använder Sveriges andel av vinsten från försäljningen av delar av IMF:s guldreserv, vilken beräknas utgöra högst 17,61 miljoner SDR (cirka 176 miljoner kronor).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RB4 och avslår motion 2012/13:Fi16.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP24001
FP17007
C22001
SD01802
V17002
KD17002
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag