Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2013

Beslut

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om asyl- och migrationsfrågor och om svenskt medborgarskap. Motionerna handlar om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, visering och svenskt medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-16
Trycklov: 2013-04-16
Reservationer 43
Betänkande 2012/13:SfU7

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om asyl- och migrationsfrågor och om svenskt medborgarskap. Motionerna handlar om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, visering och svenskt medborgarskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-25
25 förslagspunkter, 17 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf206 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1,
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 22,
2012/13:Sf250 av Anita Brodén (FP),
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 8, 10 och 13,
2012/13:Sf350 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) och
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP22003
FP20004
C18005
SD01901
V00172
KD18001
Totalt271191742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Förstärkt skydd för tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (båda S).

Reservation 3 (S, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP22003
FP20004
C18005
SD00191
V01603
KD18001
Totalt1751121943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Begreppet väpnad konflikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23 och
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 5 (S, V)

4. Könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf216 av Caroline Szyber m.fl. (KD),
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19-21,
2012/13:Sf299 av Barbro Westerholm (FP),
2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 19,
2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 31-33 och 35.

Reservation 6 (V)

5. Bedömning av hbt-skäl m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 4 och 6.

Reservation 7 (S, V)

6. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf272 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 8 (SD)

7. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7-9 och 13-15 samt
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (V)

8. Dublinförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10 och 11 samt
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

9. Synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf208 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf212 av Caroline Szyber och Roland Utbult (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 27,
2012/13:Sf326 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 13 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD19001
V01702
KD18001
Totalt195113041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Uppehållstillstånd i andra fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 36,
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 14-16,
2012/13:Sf317 av Johnny Skalin (SD) och
2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V00172
KD18001
Totalt272191741

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-10,
2012/13:Sf323 av Katarina Köhler (S),
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 5 och 6,
2012/13:Sf373 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (båda S),
2012/13:Sf374 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (båda S),
2012/13:Sf375 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (båda S),
2012/13:Sf378 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2012/13:A369 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 5, 6 och 8.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP16072
FP20004
C18005
SD00191
V00172
KD18001
Totalt169964341

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Sanktionsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11, 12 och 14-16,
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 24,
2012/13:Sf376 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (båda S),
2012/13:A369 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 4 samt
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 19 (S)
Reservation 20 (V)

13. Bärplockare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf279 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M) och
2012/13:Sf325 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (båda S).

14. Studenter och forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf254 av Mathias Sundin (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf331 av Roza Güclü Hedin (S),
2012/13:Sf341 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S),
2012/13:Sf382 av Kerstin Lundgren (C),
2012/13:Ub503 av Kent Härstedt och Sven-Erik Bucht (båda S) yrkandena 2 och 3 samt
2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 5.

15. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17 och 18,
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7,
2012/13:Sf349 av Anders Sellström (KD) och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V00172
KD18001
Totalt272191741

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 23 (S)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)

17. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf202 av Christina Höj Larsen m.fl. (V),
2012/13:Sf218 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:Sf273 av Edip Noyan (M),
2012/13:Sf332 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 20 och
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 17 och 18.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (V)

18. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4 och
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 29 (S)
Reservation 30 (V)

19. Identitetskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 11,
2012/13:Sf336 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) och
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 31 (S)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S509116
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V00172
KD18001
Totalt1811910841

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Åldersbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:Sf259 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (V)

21. Domstolsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 32-34.

Reservation 36 (V)

22. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:Sf206 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2-6,
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 24, 28-30, 35 och 39-41,
2012/13:Sf301 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (båda C),
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 12,
2012/13:Sf367 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3 och
2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 37 (S)
Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (V)

23. Utvisning på grund av brott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju262 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkandena 1-7 och 9,
2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,
2012/13:Sf258 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18,
2012/13:Sf365 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD),
2012/13:Sf367 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 40 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V17002
KD18001
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12, 37 och 38,
2012/13:Sf252 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (båda S) och
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 41 (SD)
Reservation 42 (V)

25. Svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K357 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 3,
2012/13:Sf274 av Bino Drummond (M),
2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och
2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 19-21.

Reservation 43 (SD)