Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Regler om assisterad befruktning moderniseras (SoU20)

Det blir tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det vill säga att ingen av föräldrarna har en genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Dessutom genomförs fler ändringar kopplat till assisterad befruktning och föräldraskap, bland annat:

  • Befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus.
  • En man som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-22
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-05
Reservationer 15
Betänkande 2017/18:SoU20

Alla beredningar i utskottet

2018-05-22, 2018-05-03

Regler om assisterad befruktning moderniseras (SoU20)

Det blir tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det vill säga att ingen av föräldrarna har en genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Dessutom föreslås fler ändringar kopplat till assisterad befruktning och föräldraskap, bland annat:

  • Befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus.
  • En man som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
3. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m,
b) godtar det utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:155 punkterna 1, 2, 3.1 och 4 samt avslår motionerna

2016/17:1518 av Sofia Arkelsten (M),

2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:198 av Ola Johansson (C),

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 10 och

2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 35 0 7
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 271 40 0 38


2. Donerade könsceller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4102 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (C, L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 13 0 3
- 4 0 1 3
Totalt 260 13 39 37


3. Forskning om uppväxtvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4102 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 4 (KD)

4. Utredning av tilltänkta föräldrars förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 5 (SD)

5. Könsceller från donator som avlidit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

6. Val av donator

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 19 0 2
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 291 19 0 39


7. Insemination vid barnmorskemottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 8 (V)

8. Ytterligare förlängning av frysförvaringstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 9 (L)

9. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1721 av Sofia Arkelsten (M),

2017/18:2980 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 14,

2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 28,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 76,

2017/18:4107 av Anders W Jonsson och Camilla Waltersson Grönvall (C, M) och

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 10 (M, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 1 74 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 4 0 1 3
Totalt 199 112 1 37


10. Surrogatmoderskap utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 36 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 271 41 0 37


11. Riktad information till blivande föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 12 (L)

12. Den rättsliga tryggheten för barn som tillkommit genom surrogatarrangemang utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 13 (L)

13. Utredning om kön och könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 14 (SD)

14. Folkbokföringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4102 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 5.

15. Föräldraskapspresumtion vid ändrad könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4123 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 15 (V, L)