Några ändringar i riksdagsordningen

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Några ändringar i riksdagsordningen (KU26)

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag om några ändringar i riksdagsordningen. Bland annat innebär förslaget att om det bara finns en nominerad kandidat i valet av talman så kan valet ske med så kallad acklamation. Acklamation innebär att ledamöter i kammaren svarar ja eller nej med utrop eller att det bara frågas om någon är emot förslaget. Reglerna ändras också när det gäller andra talares möjlighet att anmäla sig till interpellationsdebatterna. Utöver det tydliggör förslaget att det inte ska utses ersättare för de ledamöter som sitter i Riksdagens arvodesnämnd. Riksdagens arvodesnämnd bestämmer hur höga riksdagsledamöternas månadsarvoden ska vara. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-05-08
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:KU26

Alla beredningar i utskottet

2018-04-10, 2018-03-22

Några ändringar i riksdagsordningen (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag om några ändringar i riksdagsordningen. Bland annat innebär förslaget att om det bara finns en nominerad kandidat i valet av talman så kan valet ske med så kallad acklamation. Acklamation innebär att ledamöter i kammaren svarar ja eller nej med utrop eller att det bara frågas om någon är emot förslaget.
Riksdagsstyrelsen föreslår också att reglerna ändras när det gäller andra talares möjlighet att anmäla sig till interpellationsdebatterna. Förslaget tydliggör också att det inte ska utses ersättare för de ledamöter som sitter i Riksdagens arvodesnämnd. Riksdagens arvodesnämnd bestämmer hur höga riksdagsledamöternas månadsarvoden ska vara. Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser huvudbestämmelser.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS5 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:3993 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 1 0 7
SD 0 34 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 269 40 0 40


2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till 
a) lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser tilläggsbestämmelser, 
b) lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS5 punkterna 1 i denna del och 2.

Reservation 2 (SD)

3. Utredning om vem som ska utse ledamöterna i Riksdagens arvodesnämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3993 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 76 0 0 7
SD 0 34 0 8
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 270 39 0 40