Pausad BNP-indexering för drivmedel

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2020

Beslut

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2021 (SkU13)

Den årliga BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel pausas under 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som ska motverka ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå till följd av större inblandning av biodrivmedel inom reduktionsplikten.

Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste blanda i en viss andel biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen. Biodrivmedel är drivmedel som framställts av förnybar råvara och som för närvarande är dyrare än andra drivmedel.

Den pausade så kallade BNP-indexeringen innebär att skatten på drivmedel som bensin och diesel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte med hänsyn till utvecklingen av bruttonationalprodukten, BNP.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-26
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:SkU13

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2021 (SkU13)

Den årliga BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel pausas under 2021. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska motverka ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå till följd av större inblandning av biodrivmedel inom reduktionsplikten.

Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste blanda i en viss andel biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen. Biodrivmedel är drivmedel som framställts av förnybar råvara och som för närvarande är dyrare än andra drivmedel.

Den pausade så kallade BNP-indexeringen innebär att skatten på drivmedel som bensin och diesel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte med hänsyn till utvecklingen av bruttonationalprodukten, BNP.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Pausad BNP-indexering för drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:29.

2. Motionsförslag om tillkännagivanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionsyrkanden om att tillkännage för regeringen att drivmedelsskatten på bensin och diesel bör sänkas med 1 krona samt att BNP-indexeringen bör avskaffas.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) och

2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 21 3 293