Pensioner

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om pensionsfrågor (SfU22)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om pensionsfrågor. Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor och att arbete redan pågår.

Motionerna handlar exempelvis om en utredning av pensionssystemet som helhet, avgifterna och inkomsttaket i pensionssystemet och delning av premiepensionen. Andra områden är nivån på garantipensionen och bostadstillägget.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om pensionsfrågor (SfU22)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om pensionsfrågor. Anledningen är bland annat att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor och att arbete redan pågår.

Motionerna handlar exempelvis om en utredning av pensionssystemet som helhet, avgifterna och inkomsttaket i pensionssystemet och delning av premiepensionen. Andra områden är nivån på garantipensionen och bostadstillägget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.