Politik för det civila samhället m.m.

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

SISU:s fördelning av statsbidrag ska regleras i lag (KrU5)

Studieförbundet SISU:s fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska regleras i lag. Dessutom ska offentlighetsprincipen gälla hos SISU i den del av verksamheten som består i fördelning av statsbidrag. Redan i dag fördelar SISU verksamhetsstödet men det är inte lagreglerat. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2014.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och friluftsliv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-18
Justering: 2014-04-10
Betänkande publicerat: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Reservationer 12
Betänkande 2013/14:KrU5

Alla beredningar i utskottet

2014-03-18, 2014-02-20

SISU:s fördelning av statsbidrag ska regleras i lag (KrU5)

Studieförbundet SISU:s fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska regleras i lag. Dessutom ska offentlighetsprincipen gälla hos SISU i den del av verksamheten som består i fördelning av statsbidrag. Redan i dag fördelar SISU verksamhetsstödet men det är inte lagreglerat. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2014. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och friluftsliv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen om SISU Idrottsutbildarnas uppgift att fördela verksamhetsstödet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:117 punkterna 1 och 2.

2. Ett starkt och levande civilsamhälle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 1 (S)

3. Årliga överläggningar med det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 39.

Reservation 2 (S)

4. Finansiellt stöd till det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 40.

Reservation 3 (S)

5. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S951016
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD18002
V17011
KD18001
Totalt28322143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nationellt utbildningscentrum för krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö234 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S).

Reservation 5 (S)

7. Ideellt drivna lägergårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr277 av Mikael Oscarsson (KD).

8. Det statliga idrottsstödet och avgifter inom idrottsrörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr257 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Kr266 av Christer Adelsbo (S) och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 47.

Reservation 6 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt192115042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Jämställdhetsfrågor på ett internationellt plan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr257 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 7 (V)

10. Krav som ställs på elitidrottsarenor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr318 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S).

Reservation 8 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt192115042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Hbtq-frågor inom idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr257 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 5 och
2013/14:Kr289 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

Reservation 9 (S, V)

12. Sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 52.

Reservation 10 (SD)

13. Dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr322 av Gunnar Sandberg m.fl. (S).

Reservation 11 (S, V)

14. Proffsboxning och amatörboxning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr255 av Staffan Anger (M) och
2013/14:Kr256 av Staffan Anger (M).

15. Stora idrottsmästerskap i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr328 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S).

Reservation 12 (S)

16. Friluftslivets år 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr300 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 5.

17. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 3 och 4,
2013/14:Kr226 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C),
2013/14:Kr244 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S),
2013/14:Kr246 av Helena Bouveng (M),
2013/14:Kr257 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 6 och 8,
2013/14:Kr288 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S),
2013/14:Kr293 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S),
2013/14:Kr300 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 1, 2 och 4,
2013/14:Kr336 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD) och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 46 och 51.