Punktskatter

Skatteutskottets bet 2015/16:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SkU18)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 om punktskatter. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare riksdagsbeslut, pågående och avslutade utredningar samt i vissa fall till att frågan redan är aktuell inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om skatt på energi, drivmedel, handelsgödsel, avfall, alkohol och tobak. Motionerna tar även upp frågor som fordonsskatt, trängselskatt, flygskatt, lotteriskatt och reklamskatt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-01
Trycklov: 2016-03-04
Reservationer 15
bet 2015/16:SkU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:798 av Erik Ottoson (M) yrkande 3,

2015/16:1138 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP),

2015/16:1205 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:1225 av Jenny Petersson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1563 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 6, 9, 19 och 20, alla i denna del,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 15, 16 och 32,

2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2474 av Åsa Coenraads och Finn Bengtsson (båda M) i denna del,

2015/16:2848 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) och

2015/16:2936 av Jan R Andersson (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 0 1 35 12
MP 21 0 0 4
C 0 0 22 0
V 20 0 0 1
L 0 0 16 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 160 79 73 37


2. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1045 av Edward Riedl (M),

2015/16:1617 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1677 av Margareta B Kjellin (M) och

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 32 i denna del.

3. Lantbrukets drivmedelsskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:701 av Staffan Danielsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C) och

2015/16:2474 av Åsa Coenraads och Finn Bengtsson (båda M) i denna del.

4. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2542 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 11 och

2015/16:2929 av Jan R Andersson (M).

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 3 0 33 12
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 201 78 33 37


5. Vissa fordonsskattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:333 av Catharina Bråkenhielm (S),

2015/16:635 av Olle Thorell m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:706 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:1068 av Betty Malmberg (M),

2015/16:1729 av Edward Riedl (M),

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4,

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 6, 9, båda i denna del, 14, 15, 19 och 20, de båda senare i denna del, och

2015/16:2763 av Lisbeth Sundén Andersson (M).

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (L)

6. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:321 av Teres Lindberg (S),

2015/16:783 av Robert Hannah (FP) yrkande 2,

2015/16:906 av Ida Drougge (M),

2015/16:1309 av Jimmy Ståhl (SD),

2015/16:1496 av Caroline Szyber (KD),

2015/16:1612 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2093 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2096 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2121 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 3,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 27,

2015/16:2863 av Aron Modig (KD),

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 22 och

2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (SD)

7. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:39 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:759 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) och

2015/16:2724 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2.

8. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1719 av Johan Hultberg (M),

2015/16:2061 av Josef Fransson (SD) yrkande 5 och

2015/16:2874 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD) yrkande 3.

9. Flygskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1700 av Edward Riedl (M).

10. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:2784 av Lars Tysklind m.fl. (FP) yrkande 4.

Reservation 11 (L)
Reservation 12 (KD)
Reservation 13 (C)

11. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:900 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1721 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (båda M) och

2015/16:1725 av Gunilla Nordgren (M).

12. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1125 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M).

13. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1657 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 17 och

2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 14 (KD)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 0 22 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 275 13 22 39