Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2008

Beslut

Ränta vid återkrav av arbetslöshetsersättning (AU5)

Riksdagen beslutade om ett antal förändringar av och tillägg till de nuvarande reglerna om återkrav i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Enligt de nya reglerna, som börjar gälla den 2 mars 2009, ska ersättningstagare som inte i rätt tid återbetalar ett återkrävt belopp debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det blir också bl.a. utökade möjligheter till avräkning av återkrävda belopp gentemot senare utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-16
Justering: 2008-10-28
Betänkande publicerat: 2008-11-04
Trycklov: 2008-11-04
Reservationer 1
bet 2008/09:AU5

Ränta vid återkrav av arbetslöshetsersättning (AU 5)

Det blir ett antal förändringar av och tillägg till de nuvarande reglerna om återkrav i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningstagare som inte i rätt tid återbetalar ett återkrävt belopp ska debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det blir också utökade möjligheter till avräkning av återkrävda ersättningsbelopp gentemot framtida utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att i 68 e § ska ordet "innehålla" bytas ut mot "dra av".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:3 och avslår motionerna
2008/09:A1 av Berit Högman m.fl. (s),
2008/09:A2 av Josefin Brink m.fl. (v) och
2008/09:A3 av Ulf Holm (mp).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c24005
fp25003
kd16008
v01705
mp01504
Totalt152143054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag