Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen

Försvarsutskottets bet 2014/15:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tog upp Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen. Riksrevisionens slutsats var att arbetet med informationssäkerhet inte är ändamålsenligt och lämnade ett antal rekommendationer till regeringen. Regeringen instämde i stort, men betonade också att ändringar redan gjorts på området och att ytterligare åtgärder övervägdes.

Riksdagen såg allvarligt på Riksrevisionens slutsats men konstaterade också att regeringen har påbörjat ett förändringsarbete. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till den motion som lämnats med anledning av skrivelsen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-05-19
Trycklov: 2015-05-21
Reservationer 1
bet 2014/15:FöU10

Alla beredningar i utskottet

2015-05-07, 2015-04-21

Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)

Försvarsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen. Riksrevisionens slutsats är att arbetet med informationssäkerhet inte är ändamålsenligt och lämnar ett antal rekommendationer till regeringen. Regeringen instämmer i stort, men betonar också att ändringar redan gjorts på området och att ytterligare åtgärder övervägs.

Försvarsutskottet ser allvarligt på Riksrevisionens slutsats men konstaterar också att regeringen har påbörjat ett förändringsarbete. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till den motion som lämnats med anledning av skrivelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-02
Debatt i kammaren: 2015-06-03
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3068 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 0 38 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 271 38 0 40


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument