Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett så kallat tillkännagivande att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att åldersgräns och förarbevis för framförande av vattenskoter bör införas. Bifall till motioner om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-28
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:TU11

Alla beredningar i utskottet

2015-04-16, 2015-03-26

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter. Det anser trafikutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Trafikutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om utskottets uppföljning av sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft.


2. Förutsättningar för svensk sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2110 av Tony Wiklander (SD),

2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) yrkande 1 och

2014/15:2137 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 261 42 0 46


3. Inre vattenvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) yrkandena 1-3 och

2014/15:302 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 18 0 1
S 95 0 0 18
M 0 70 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 182 122 0 45


4. Infrastrukturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) yrkande 3,

2014/15:1659 av Stina Bergström (MP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1296 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2014/15:2156 av Jörgen Hellman m.fl. (S) och

2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S).

5. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Lotsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Fartområdesindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. M/S Estonia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Båtregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anför om att förarbevis och åldersgräns för framförande av vattenskoter bör införas.


11. Köer för båtplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:58 av Jimmy Ståhl (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 262 42 0 45