Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Godstransporter till sjöss bör gynnas (TU14)

För att öka andelen hållbara transporter bör regeringen prioritera arbetet med att gynna vattenvägarna för godstransporter och även underlätta för utökad pråmtrafik. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Längs Sveriges kust och de inre vattenvägarna finns många hamnar. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter, därför är en utveckling av sjöfarten en viktig del för att uppnå Sveriges miljömål.

Att underlätta för pråmtrafik bidrar också till minskade transporter på land eftersom en pråm kan ersätta ett stort antal lastbilar. 

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga cirka 60 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om sjöfartsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör fortsatt prioritera arbetet med att främja vattenvägarna samt underlätta för mer pråmtrafik för att öka andelen hållbara transporter. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-29
Reservationer 13
Betänkande 2018/19:TU14

Godstransporter till sjöss bör gynnas (TU14)

För att öka andelen hållbara transporter bör regeringen prioritera arbetet med att gynna vattenvägarna för godstransporter och även underlätta för utökad pråmtrafik. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Längs Sveriges kust och de inre vattenvägarna finns många hamnar. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter, därför är en utveckling av sjöfarten en viktig del för att uppnå Sveriges miljömål.

Att underlätta för pråmtrafik bidrar också till minskade transporter på land eftersom en pråm kan ersätta ett stort antal lastbilar. 

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga cirka 60 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om sjöfartsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk sjöfarts konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:853 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 9 i denna del,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 44 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 43 och 47.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 61 0 0 1
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 206 81 27 35


2. Organisationsfrågor inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:943 av Hampus Hagman (KD),

2018/19:1038 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 43 och 47 samt

2018/19:2754 av Janine Alm Ericson och Emma Berginger (båda MP).

Reservation 3 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 234 80 0 35


3. Utförande av sjömätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:312 av Jimmy Ståhl (SD).

Reservation 4 (SD)

4. Inlandssjöfart och kustsjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör fortsatt prioritera arbetet med att främja vattenvägarna samt underlätta för mer pråmtrafik för att öka andelen hållbara transporter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 6.1 och

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.2,

bifaller delvis motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 46 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 42 och

avslår motion

2018/19:898 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 5 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 89 0 10
M 62 0 0 8
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 187 127 0 35


5. Transport av järnvägsvagnar med fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 6 (SD)

6. Farleds- och lotsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:898 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 1-4, 16, 17 och 19,

2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) och

2018/19:2714 av Daniel Bäckström (C).

Reservation 7 (SD)

7. Vissa frågor om hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 12 och 18 samt

2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S).

Reservation 8 (SD)

8. Vissa miljö- och klimatfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 22-25,

2018/19:1756 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2018/19:2200 av Pia Nilsson (S),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 6.2, 8.2 och 9 i denna del,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 21-24,

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 18 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 35 och 46.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

9. Vissa internationella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 7 och 21.

Reservation 13 (SD)

10. Båtcharter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1468 av Ola Johansson (C).

11. Förarbevis för vattenskotrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2089 av Isak From (S) och

2018/19:2981 av Aron Emilsson (SD).