Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU12)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om sjöfartsfrågor. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter samt vissa miljö- och klimatfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-22, 2022-03-24

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om sjöfartsfrågor. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter samt vissa miljö- och klimatfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.