Skärpta straff för knivbrott

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Ja till skärpta straff för knivbrott (JuU38)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpta straff för knivbrott.

Förslagen innebär

  • att maxstraffet för avsiktliga knivbrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • införande av en särskild straffskala för så kallade oaktsamma knivbrott som ska kunna ge böter eller fängelse i högst sex månader
  • att straffskalan för grovt knivbrott ändras så att maxstraffet blir fängelse i högst två år istället för fängelse i högst ett år
  • att fler knivbrott ska kunna räknas som grova eftersom fler omständigheter ska kunna tas med i bedömningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-05-03

Ja till skärpta straff för knivbrott (JuU38)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om skärpta straff för knivbrott.

Förslagen innebär

  • att maxstraffet för avsiktliga knivbrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • införande av en särskild straffskala för så kallade oaktsamma knivbrott som ska kunna ge böter eller fängelse i högst sex månader
  • att straffskalan för grovt knivbrott ändras så att maxstraffet blir fängelse i högst två år istället för fängelse i högst ett år
  • att fler knivbrott ska kunna räknas som grova eftersom fler omständigheter ska kunna tas med i bedömningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.