Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om socialavgifter.

Motionerna handlar om lägre socialavgifter för unga, små företag och företag i glesbygd samt undantag från kravet på att betala socialavgifter för ideella organisationer, till exempel friluftsorganisationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-22
Reservationer 3
bet 2017/18:SfU19

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15

Nej till motioner om socialavgifter (SfU19)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om socialavgifter.

Motionerna handlar om lägre socialavgifter för unga, små företag och företag i glesbygd samt undantag från kravet på att betala socialavgifter för ideella organisationer, till exempel friluftsorganisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:63 av Sofia Fölster (M),

2017/18:1001 av Lars Beckman (M),

2017/18:1326 av Edward Riedl (M) yrkande 2,

2017/18:1522 av Lars Beckman (M),

2017/18:1978 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2017/18:1998 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) och

2017/18:3508 av Per Åsling (C).

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 289 18 0 42


2. Undantag från att betala socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:401 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L),

2017/18:1730 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:3138 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) och

2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 3
Totalt 254 38 15 42