Stärkt skydd för valhemligheten

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Skyddet för valhemligheten förbättras (KU12)

I val- och röstningslokaler ska det finnas avskilda platser, så kallade valskärmar, där väljarna kan rösta utan insyn. Det ska också finnas en plats där valsedlar kan läggas ut. Framöver kommer det att ställas högre krav på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare.

Det ska också bli möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält alla kandidater genom att skriva namnet på en partimarkerad valsedel eller en blank valsedel. Förutsättningen är att kandidaten är anmäld för partiet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019 och används första gången i valet till Europaparlamentet 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-08
Trycklov: 2018-11-09
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:KU12

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25, 2018-10-18

Skyddet för valhemligheten förbättras (KU12)

I val- och röstningslokaler ska det finnas avskilda platser, så kallade valskärmar, där väljarna kan rösta utan insyn. Det ska också finnas en plats där valsedlar kan läggas ut. Framöver kommer det att ställas högre krav på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare.

Det ska också bli möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält alla kandidater genom att skriva namnet på en partimarkerad valsedel eller en blank valsedel. Förutsättningen är att kandidaten är anmäld för partiet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019 och används första gången i valet till Europaparlamentet 2019. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta krav på sättet att tillhandahålla valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) i de delar det avser 8 kap. 2 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:286 i denna del och avslår motionerna

2018/19:17 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:71 av Bengt Eliasson m.fl. (L).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 260 61 0 28


2. Ökade möjligheter att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:286 i denna del.

3. Gemensamma valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:17 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 260 61 0 28