Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Svensk Kassaservice försvinner under 2008 (TU16)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om statens ansvar för vissa betaltjänster. Enligt förslaget ska den grundläggande kassaservice, som idag ges av Svensk Kassaservice, ersättas av ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Med grundläggande betaltjänster menas betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för företagare och ideella föreningar. Marknaden ska tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna och staten övervaka att så sker. Statens ansvar gäller bara de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Lagen om grundläggande kassaservice upphör att gälla vid utgången av 2008.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-22
Justering: 2007-05-29
Betänkande publicerat: 2007-05-30
Trycklov: 2007-05-30
Reservationer 9
Betänkande 2006/07:TU16

Alla beredningar i utskottet

2007-05-22, 2007-05-08

Svensk Kassaservice försvinner under 2008 (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om statens ansvar för vissa betaltjänster. Enligt förslaget ska den grundläggande kassaservice, som idag ges av Svensk Kassaservice, ersättas av ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Med grundläggande betaltjänster menas betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för företagare och ideella föreningar. Utskottet menar att marknaden ska tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna och staten övervaka att så sker. Statens ansvar gäller bara de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Enligt förslaget ska lagen om grundläggande kassaservice upphöra att gälla vid utgången av 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-08
4

Beslut

Beslut: 2007-06-14
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens ansvar för grundläggande betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (båda s) i denna del,
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) i denna del och
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 14 i denna del.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m830014
c25004
fp20008
kd19005
v02200
mp01603
Totalt148141060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Posten AB m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 3, 5 och 6 samt
2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 2 (v)

3. Politiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om politiskt mål för de grundläggande betaltjänsterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:55 punkt 2 och avslår motion
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 3 (v)

4. Lagen om grundläggande kassaservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:55 punkt 1 och avslår motion
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 4 (v)

5. Verksamhetsföremål för Posten AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ändrat verksamhetsföremål för Posten AB (publ).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:55 punkt 3.

6. Upphandlande myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 5 (v)

7. Särskilda insatser för vissa grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T11 av Monica Green (s) yrkande 1,
2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 1 och
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 6 (s, v, mp)

8. Bankernas kostnadsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 8 och
2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1002226
m830014
c25004
fp20008
kd19005
v02200
mp01603
Totalt24740260

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Konsekvenser för sysselsättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T11 av Monica Green (s) yrkande 2,
2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (båda s) i denna del,
2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 2,
2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 10 och
2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m830014
c25004
fp20008
kd19005
v02200
mp01603
Totalt147143059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Postservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) i denna del,
2006/07:T269 av Mikael Oscarsson (kd) och
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 14 i denna del.

Reservation 9 (s, v)