Statens stöd till regional projektverksamhet

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Statens stöd till regional projektverksamhet (NU20)

Riksrevisionens styrelse har för riksdagen redogjort för statens stöd till regional projektverksamhet. Riksdagen sade nej till motionsförslag i samband med redogörelsen och avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-08
Trycklov: 2006-05-08
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:NU20

Statens stöd till regional projektverksamhet (NU20)

Riksrevisionens styrelse har för riksdagen redogjort för statens stöd till regional projektverksamhet. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag i samband med redogörelsen och avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-30
4

Beslut

Beslut: 2006-05-31
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens stöd till regional projektverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N17 yrkandena 1-5 och 2005/06:N18 yrkandena 1-5 och lägger redogörelse 2005/06:RRS18 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt162131056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag