Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets bet 2014/15:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan har gjorts eller att arbete pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om effektiv statlig förvaltning, staten som arbetsgivare, statens fastighetsförvaltning, lokalisering av statliga myndigheter, statens ägande i Akademiska Hus AB samt behov av ny statistik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 6
bet 2014/15:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2015-02-19, 2015-02-10

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan har gjorts eller att arbete pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om effektiv statlig förvaltning, staten som arbetsgivare, statens fastighetsförvaltning, lokalisering av statliga myndigheter, statens ägande i Akademiska Hus AB samt behov av ny statistik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektiv offentlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2,

2014/15:1624 av Magnus Oscarsson (KD) och

2014/15:212 av Johan Hultberg (M).

Reservation 1 (KD)

2. Ökad användning av teknologi och design i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Staten som arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:135 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:1324 av Betty Malmberg (M) och

2014/15:2123 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 2 (V)

4. Personalförsörjningskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 1 18 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 290 18 0 41


5. Statens fastighetsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Lokalisering av statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 15.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

7. Statens ägande i Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 19,

2014/15:290 av Edward Riedl (M) och

2014/15:2638 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (M).

Reservation 5 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 1 71 0 12
SD 44 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 187 122 0 40


8. Behov av ny statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1272 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 264 44 0 41