Styrningen av integrationspolitiken

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Styrningen av integrationspolitiken (SfU6)

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens förslag om styrningen av integrationspolitiken. Riksdagen hänvisade i huvudsak till att regeringen förtydligat styrningen av integrationspolitiken i enlighet med Riksrevisionens synpunkter. Riksdagen sade också nej till motioner om svenskt medborgarskap, kommunalt flyktingmottagande och introduktion av nyanlända, insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering samt arbete mot utanförskap och segregation i storstäderna. Riksdagen hänvisade bland annat till den pågående parlamentariska översynen av integrationspolitiken. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Styrningen av integrationspolitiken (SfU6)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till Riksrevisionens förslag om styrningen av integrationspolitiken. Utskottet hänvisar i huvudsak till att regeringen förtydligat styrningen av integrationspolitiken i enlighet med Riksrevisionens synpunkter. Utskottet säger också nej till motioner om svenskt medborgarskap, kommunalt flyktingmottagande och introduktion av nyanlända, insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering samt arbete mot utanförskap och segregation i storstäderna. Utskottet hänvisar bland annat till den pågående parlamentariska översynen av integrationspolitiken. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.