Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 2006

Beslut

Ny lag ska förhindra att elever kränks i skolan (UbU4)

En ny lag ska förbjuda diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan, till exempel mobbning. Den som ansvarar för en verksamhet som regleras i skollagen - staten, kommunen, landstinget eller en enskild - ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Bland annat ska en plan för likabehandling upprättas. Rektor eller motsvarande funktion ska utreda trakasserier och annan kränkande behandling och göra allt som rimligen kan krävas för att förebygga sådana handlingar. Rektor eller motsvarande kan bli skadeståndsskyldig om lärare eller personal inte följer lagens bestämmelser. Skolverket, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen ska se till att lagen följs inom sina områden. Inom Skolverket kommer det att inrättas ett barn- och elevombud för likabehandling. Ombudet ska tillvarata barnens och elevernas rätt i frågor som inte faller på ombudsmännen. Ombudsmännen och Skolverket får rätt att föra barn och elevers talan om skadestånd i domstol. Lagen börjar gälla den 1 april.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-24
Justering: 2006-01-26
Betänkande publicerat: 2006-01-31
Trycklov: 2006-01-31
Reservationer 53
Betänkande 2005/06:UbU4

Ny lag ska förhindra att elever kränks i skolan (UbU4)

En ny lag ska förbjuda diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan, till exempel mobbning. Den som ansvarar för en verksamhet som regleras i skollagen - staten, kommunen, landstinget eller en enskild - ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Bland annat ska en plan för likabehandling upprättas. Rektor eller motsvarande funktion ska utreda trakasserier och annan kränkande behandling och göra allt som rimligen kan krävas för att förebygga sådana handlingar. Rektor eller motsvarande kan bli skadeståndsskyldig om lärare eller personal inte följer lagens bestämmelser. Skolverket, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen ska se till att lagen följs inom sina områden. Inom Skolverket kommer det att inrättas ett barn- och elevombud för likabehandling. Ombudet ska tillvarata barnens och elevernas rätt i frågor som inte faller på ombudsmännen. Ombudsmännen och Skolverket får rätt att föra barn och elevers talan om skadestånd i domstol. Lagen föreslås börja gälla den 1 april. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-08
4

Beslut

Beslut: 2006-02-08
55 förslagspunkter, 48 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub7 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m042013
c18004
fp42105
kd27006
v22006
mp13004
-2000
Totalt24743059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Behovet av en samlad diskrimineringslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub5 yrkande 1, 2005/06:Ub7 yrkande 5 och 2005/06:Ub261 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m040015
c01804
fp04305
kd02706
v22006
mp13004
-2000
Totalt160128061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Överensstämmelse med internationella konventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub5 yrkande 2 och 2005/06:Ub6 yrkande 7.

Reservation 3 (c, kd)

4. En gemensam ombudsman mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub5 yrkande 3 och 2005/06:Ub7 yrkande 6.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Samordning med annat lagstiftningsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub6 yrkande 4.

Reservation 5 (fp, kd)
Reservation 6 (m)

6. Om lagstiftning mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 16 och 2005/06:Ub522.

Reservation 7 (fp)

7. Sexuella trakasserier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub275 yrkande 16, 2004/05:Ub306 yrkande 14, 2005/06:Ub315 yrkande 4, 2005/06:Ub343 yrkande 43 och 2005/06:Ub344 yrkande 46.

Reservation 8 (c, fp, kd)

8. Diskriminering på grund av könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 25 och 2005/06:L375 yrkande 31.

9. Målinriktat arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub5 yrkande 5.

Reservation 9 (c)

10. Likabehandlingsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub477 yrkande 26, 2005/06:Ub4 yrkande 1 och 2005/06:Ub6 yrkande 1.

Reservation 10 (c, fp, kd)
Reservation 11 (m)

11. Kvalitativa krav på skolans mobbningsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub390 yrkande 18 och 2005/06:Ub7 yrkande 8.

Reservation 12 (m)

12. Antimobbningsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 35 och 2005/06:Ub344 yrkande 38.

Reservation 13 (fp)

13. Nationell nolltolerans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub470 yrkande 1, 2004/05:Ub477 yrkande 25 och 2005/06:Ub535 yrkande 8.

Reservation 14 (c, fp, kd)

14. Begreppet mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 34 och 2005/06:Ub344 yrkande 37.

Reservation 15 (fp)

15. Värdegrundsarbetet i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub6 yrkande 3.

Reservation 16 (kd)

16. Kränkande former av nollning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub535 yrkande 10.

Reservation 17 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m420013
c18004
fp42006
kd02706
v22006
mp13004
-2000
Totalt26227060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Konflikthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub315, 2005/06:Ub5 yrkande 6 och 2005/06:Ub6 yrkande 2.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

18. Elevers delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub343 yrkande 2.

19. Samarbete mellan skola, polis och sociala myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 44 och 2005/06:Ub344 yrkande 47.

Reservation 19 (fp)

20. Nolltolerans mot språkvåld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L341 yrkande 13 och 2005/06:Ub291 yrkande 1.

21. Utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub7 yrkande 11 och 2005/06:Ub260 yrkande 6.

Reservation 20 (m)

22. Aktivt integrationsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 5.

Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (m)

23. Information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 16.

Reservation 23 (kd)

24. Trakasserier och annan kränkande behandling utanför skoltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub4 yrkande 2.

Reservation 24 (fp)

25. Tydligare definition av skolans skyldigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub6 yrkande 6.

Reservation 25 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m420013
c18004
fp43005
kd02706
v22006
mp13004
-2000
Totalt26327059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Kvalitetssäkra åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub7 yrkande 9.

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m042013
c01804
fp14205
kd02706
v22006
mp13004
-2000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Krav på skolor att arbeta med kvalitetscertifierade åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub7 yrkande 10.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

28. Forskningsbaserade åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkandena 8 och 13-15, 2004/05:Ub390 yrkande 19, 2005/06:Ub238 yrkande 21 och 2005/06:Ub260 yrkandena 1, 3-5 och 12.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

29. Skyldighet för skolor att upprätta åtgärdsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 11.

Reservation 29 (kd)

30. Lokala åtgärdsplaner mot könsrelaterad mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A370 yrkande 22.

Reservation 30 (kd)

31. Ansvarskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 6.

Reservation 31 (kd)

32. Information till föräldrarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkande 16, 2005/06:Ub7 yrkande 15, 2005/06:Ub260 yrkandena 13 och 18, 2005/06:Ub343 yrkande 37 och 2005/06:Ub344 yrkande 40.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

33. Stöd till den som utsätts för mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 39 och 2005/06:Ub344 yrkande 42.

Reservation 33 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m410014
c18004
fp04305
kd27006
v22006
mp13004
-2000
Totalt24643060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Dokumentation av elevs beteende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub470 yrkande 13.

Reservation 34 (c, fp, kd)

35. Översyn av rektorers arbetsbelastning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub5 yrkande 4.

Reservation 35 (c, kd)

36. Lärares och rektorers ansvar och befogenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkandena 7 och 9, 2004/05:Ub306 yrkande 15, 2004/05:Ub470 yrkande 7, 2005/06:Ub4 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Ub6 yrkande 5, 2005/06:Ub7 yrkandena 12 och 13, 2005/06:Ub238 yrkande 20, 2005/06:Ub260 yrkande 8, 2005/06:Ub343 yrkande 36 och 2005/06:Ub344 yrkande 39.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

37. Skolpersonals skyldighet att rapportera mobbning till rektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkande 11, 2004/05:Ub470 yrkande 14 och 2005/06:Ub535 yrkande 12.

Reservation 37 (m, c, fp, kd)

38. Skolans rätt att omhänderta vissa föremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub7 yrkande 17 och 2005/06:Ub260 yrkande 16.

Reservation 38 (m, fp)

39. Skolans rätt att avhysa obehöriga från skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 45.

Reservation 39 (fp)

40. Anmälan till polis och sociala myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkande 10, 2004/05:Ub306 yrkande 10, 2005/06:Ub7 yrkande 16, 2005/06:Ub260 yrkande 20, 2005/06:Ub426 yrkande 43 och 2005/06:Ub535 yrkande 11.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

41. Tvångsförflyttning av elev som mobbar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkande 12, 2004/05:Ub362 yrkande 2, 2004/05:Ub470 yrkande 8, 2005/06:Ub7 yrkande 14, 2005/06:Ub260 yrkande 15, 2005/06:Ub344 yrkande 41, 2005/06:Ub444 yrkande 3 och 2005/06:Ub535 yrkande 14.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)

42. Stöd till flyttad elev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkande 13, 2005/06:Ub343 yrkande 40 och 2005/06:Ub344 yrkande 43.

Reservation 42 (fp)

43. Avstängning av elev i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub260 yrkande 14.

Reservation 43 (m, fp)

44. Verktyg för att skapa en trygg arbetsmiljö i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 38.

Reservation 44 (fp)

45. Tillgänglighet för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 51 och 2005/06:Ub344 yrkande 63.

Reservation 45 (fp)

46. Skadeståndsansvar vid mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkande 6, 2004/05:Ub343 yrkande 4, 2004/05:Ub362 yrkande 1, 2004/05:Ub477 yrkande 27, 2005/06:Ub7 yrkande 7, 2005/06:Ub260 yrkande 7 och 2005/06:Ub553.

Reservation 46 (m, c, fp, kd)

47. Försäkringslösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju332 yrkande 7, 2004/05:Ub306 yrkande 7, 2005/06:Ub343 yrkande 41 och 2005/06:Ub344 yrkande 44.

Reservation 47 (fp)

48. Sanktioner mot skolor som saknar arbetsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub470 yrkande 12 och 2005/06:Ub535 yrkande 13.

Reservation 48 (m, c, kd)

49. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkandena 5 och 8, 2004/05:Ub496 yrkande 2, 2005/06:Ub343 yrkande 42 och 2005/06:Ub344 yrkande 45.

Reservation 49 (fp)

50. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub5 yrkande 7.

Reservation 50 (c)

51. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:38 punkt 1.

52. Anknytande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
dels lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering,
dels lag om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen,
dels lag om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:38 punkterna 2-5.

53. Utvärdering av arbetsmetoder mot mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub233 yrkande 12, 2004/05:Ub343 yrkande 1, 2004/05:Ub470 yrkande 10, 2005/06:Ub260 yrkande 2 och 2005/06:Ub354 yrkande 5.

Reservation 51 (m, c, fp, kd)
Reservation 52 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m204013
c00184
fp01416
kd10257
v02206
mp13004
-1100
Totalt1402412461

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

54. Skolornas skyldighet att redovisa åtgärder mot sexuella trakasserier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub477 yrkande 23 och 2005/06:Ub535 yrkande 9.

Reservation 53 (c, fp, kd)

55. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub229, 2004/05:Ub343 yrkande 3, 2004/05:Ub496 yrkande 1, 2005/06:Ju422 yrkande 15 och 2005/06:Ub308.