Unga lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Fem uppmaningar till regeringen om unga lagöverträdare (JuU30)

Riksdagen riktade fem tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om frågor som rör unga lagöverträdare:

 • Det bör införas en möjlighet att förordna ett målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år.

Riksdagen anser att brottsoffer bör få samma stöd oavsett gärningspersonens ålder.

 • Det bör inrättas särskilda ungdomsdomstolar.

Riksdagen anser att det är viktigt att reaktionen på ett brott som begås av en ung person är tydlig och snabb. För att säkerställa detta bör man enligt utskottet överväga att införa särskilda ungdomsdomstolar som ska döma i LVU-mål och i mål där barn och unga under 18 år är åtalade för brott.

 • Straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år bör avskaffas vid återfall i brott.

Enligt riksdagen bör det inte tas någon särskild hänsyn till gärningspersonens ungdom om det rör sig om återfall i brott. I dessa fall blir en straffreduktion kontraproduktiv och riskerar att skicka en signal om att den unges kriminella livsstil inte tas på tillräckligt allvar.

 • En särskild enhet inom Kriminalvården bör ta över ansvaret för unga som begår grova brott.

Hos Kriminalvården kan grovt kriminella unga i högre grad bemötas med de rehabiliteringsåtgärder som används för kriminella generellt. Syftet, enligt riksdagen, är inte främst att straffa, utan att använda åtgärder som har bättre förutsättningar att lyckas än traditionell socialtjänst.

 • Regeringen bör snarast återkomma med ett lagförslag om nya ungdomspåföljder.

Riksdagen menar att nya former av påföljder för unga, till exempel elektronisk övervakning, skapar möjlighet att leva ett skötsamt liv samtidigt som frihetsberövande kan undvikas.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 50 motioner från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga motioner på området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör införas en möjlighet att förordna ett målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år, det bör inrättas särskilda ungdomsdomstolar, straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18-21 år bör avskaffas vid återfall i brott, en särskild enhet inom Kriminalvården bör ta ansvaret för unga som begår brott och att regeringen bör snarast återkomma med ett lagförslag om nya ungdomspåföljder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-02-18
Trycklov: 2020-02-20
Reservationer 21
bet 2019/20:JuU30

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-01-23

Fem uppmaningar till regeringen om unga lagöverträdare (JuU30)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar fem tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om frågor som rör unga lagöverträdare:

 • Det bör införas en möjlighet att förordna ett målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år.

Utskottet anser att brottsoffer bör få samma stöd oavsett gärningspersonens ålder.

 • Det bör inrättas särskilda ungdomsdomstolar.

Utskottet anser att det är viktigt att reaktionen på ett brott som begås av en ung person är tydlig och snabb. För att säkerställa detta bör man enligt utskottet överväga att införa särskilda ungdomsdomstolar som ska döma i LVU-mål och i mål där barn och unga under 18 år är åtalade för brott.

 • Straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år bör avskaffas vid återfall i brott.

Enligt utskottet bör det inte tas någon särskild hänsyn till gärningspersonens ungdom om det rör sig om återfall i brott. I dessa fall blir en straffreduktion kontraproduktiv och riskerar att skicka en signal om att den unges kriminella livsstil inte tas på tillräckligt allvar.

 • En särskild enhet inom Kriminalvården bör ta över ansvaret för unga som begår grova brott.

Hos Kriminalvården kan grovt kriminella unga i högre grad bemötas med de rehabiliteringsåtgärder som används för kriminella generellt. Syftet, enligt utskottet, är inte främst att straffa, utan att använda åtgärder som har bättre förutsättningar att lyckas än traditionell socialtjänst.

 • Regeringen bör snarast återkomma med ett lagförslag om nya ungdomspåföljder.

Utskottet menar att nya former av påföljder för unga, till exempel elektronisk övervakning, skapar möjlighet att leva ett skötsamt liv samtidigt som frihetsberövande kan undvikas.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade cirka 50 motioner från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
20 förslagspunkter, 13 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brottsförebyggande åtgärder för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi (MP) yrkande 3,

2019/20:1999 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3062 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 1 (M)

2. Sociala insatsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10 och

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

3. Utvärdering av sekretessbestämmelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2478 av Margareta Cederfelt (M) yrkande 1,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 30,

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 17 och

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 2 15 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 221 99 0 29


4. Drogtester av barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

5. Utredning av brott som begåtts av barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:1433 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:2246 av Louise Meijer (M) yrkande 1,

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 0 61 1
C 0 0 28 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 17 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 213 18 89 29


6. Snabbare lagföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 10 (C)

7. Övervakning och andra tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 47.

Reservation 11 (M, SD)

8. Målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:2246 av Louise Meijer (M) yrkande 2 och

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17 och

bifaller delvis motion

2019/20:2823 av Roger Haddad (L).

Reservation 12 (S, MP)

9. Rätten till offentlig försvarare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 13 (L)

10. Ungdomsdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att inrätta särskilda ungdomsdomstolar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 16 och

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 14 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 28 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 162 158 0 29


11. Sänkt straffmyndighetsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:2398 av Erik Ottoson (M) yrkande 1,

2019/20:2894 av Boriana Åberg (M) och

2019/20:3096 av Noria Manouchi (M).

Reservation 15 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 195 124 0 30


12. Döma unga lagöverträdare som vuxna i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 16 (SD)

13. Straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 15 och 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.2.

14. Straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att avskaffa straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18 och 21 år vid återfall i brott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 21 och

bifaller delvis motionerna

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.1,

2019/20:787 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 17 (M, SD, KD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 1 1 11
M 0 63 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 0 0 24 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 149 145 26 29


15. Preskriptionstiden för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 15.

16. Organisatoriskt ansvar för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en särskild enhet inom Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begått grova brott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 44,

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 19 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 87 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 27 1 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 1 16 0 2
MP 1 15 0 0
- 0 2 0 0
Totalt 175 145 0 29


17. Nya ungdomspåföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om nya ungdomspåföljder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:543 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2019/20:2793 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 12 och 13.

Reservation 20 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 28 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 162 158 0 29


18. Effektivare tillämpning av påföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 21 (M, SD)

19. Föräldrars medverkan i socialförvaltningens åtgärder gentemot unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2398 av Erik Ottoson (M) yrkandena 2 och 3.

20. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.