Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2017

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

74,1 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, 22,7 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 19,2 miljarder kronor går till lönebidrag, det statliga bolaget Samhall och andra insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser får 13,4 miljarder kronor och till nystartsjobb och yrkesintroduktionsutbildningar går 5,7 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

74,1 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, 22,7 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 19,2 miljarder kronor går till lönebidrag, det statliga bolaget Samhall och andra insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser får 13,4 miljarder kronor och nystartsjobb och yrkesintroduktionsutbildningar får 5,7 miljarder kronor. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-13
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 14 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:1213 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3,

2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 9, 14 och 15,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 1,

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 4, 5, 10, 19 och 24,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 8-12, 15-18 och 30,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 9 och 10,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2,

2017/18:3712 av Annika Qarlsson m.fl. (C),

2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3810 av Fredrik Malm m.fl. (L),

2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 16 och 17,

2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 1-7 och

2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 5.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 14 punkt 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 73 10
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 3
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
L 0 0 14 5
KD 0 0 16 0
- 1 1 0 3
Totalt 141 40 122 46