Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 31,3 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-29
Justering: 2011-12-08
Betänkande publicerat: 2011-12-13
Trycklov: 2011-12-12
Betänkande 2011/12:FiU5

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 31,3 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2012. Utskottet framhåller att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-20
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2012 under utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2012 under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 27 punkt 1.