Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2019

Beslut

52 miljarder till rättsväsendet (JuU1)

Drygt 51,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 28,5 miljarder kronor. Kriminalvården får drygt 9,4 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 6,2 miljarder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
Reservationer 37
Betänkande 2019/20:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-10-24

52 miljarder till rättsväsendet (JuU1)

Drygt 51,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 28,5 miljarder kronor. Kriminalvården får drygt 9,4 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 6,2 miljarder. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-11
35 förslagspunkter, 31 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 4 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och avslår motionerna

2019/20:2632 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

2019/20:2698 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:2727 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-4,

2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 16,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 16 samt

2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-15.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

2. Återrapportering av vissa tillkännagivanden om rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3319 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 1 (M)

3. Vardagsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:891 av Lars Beckman (M),

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 59 1 0 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 239 84 0 26


4. Arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 3 (V)

5. Stöldligor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:1310 av Åsa Coenraads (M),

2019/20:1946 av Ida Drougge (M) yrkande 2 och

2019/20:2945 av Edward Riedl (M).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 0 0 7
SD 60 0 0 2
C 29 0 0 2
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 298 25 0 26


6. Svarttaxi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2973 av Edward Riedl (M),

2019/20:2983 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 49.

Reservation 5 (SD)

7. Korruption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 25.

8. Miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 6 (KD)

9. Identitetsstölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1317 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:1704 av Johnny Skalin (SD).

10. Sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1343 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkandena 1-3 och

2019/20:1923 av Gulan Avci (L).

11. Djurrättsaktivism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:600 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:1767 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2019/20:2165 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2019/20:2500 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3.

12. Bidragsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1967 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 4.

13. En mer effektiv polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:710 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:898 av Lars Beckman (M),

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2, 9 och 10 samt

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

14. Fler poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:2709 av Lars Püss (M) yrkande 1,

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

15. En närvarande och synlig polis i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:654 av John Widegren (M),

2019/20:710 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:1060 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1174 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M),

2019/20:1755 av Per Åsling (C) yrkande 3,

2019/20:1763 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2019/20:1871 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2064 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2019/20:2644 av Jörgen Berglund (M),

2019/20:2939 av Edward Riedl (M),

2019/20:2957 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M).

16. Poliser i yttre tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 13 (M, KD)

17. Civilanställda inom polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9 och

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 14 (SD)

18. En lokalt förankrad polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1419 av Olle Thorell m.fl. (S) och

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 15 (M, KD)

19. Specialenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:282 av Mikael Larsson (C),

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:1906 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 4,

2019/20:2032 av Ida Drougge (M),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 49,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 17 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

20. Forced Marriage Unit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 3.

21. Polishundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:531 av Lars Beckman (M) och

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 19 (M, KD)

22. Polisutbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7,

2019/20:667 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1491 av Lotta Olsson (M),

2019/20:2115 av Helena Gellerman (L),

2019/20:2349 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2807 av Roger Haddad (L) och

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

23. Rekrytering till Polismyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2019/20:2501 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 6 och 9.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)

24. Karriärvägar och höjda polislöner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 8 och 10,

2019/20:1361 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M),

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 26 (M, KD)
Reservation 27 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 0 0 60 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 180 83 60 26


25. Deltidspoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 28 (M)

26. Beredskapspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 24 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 29 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 0 0 7
SD 0 60 0 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 243 80 0 26


27. Kommunal polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1446 av Pia Steensland (KD) och

2019/20:1452 av Michael Anefur (KD).

28. Trafikpolisens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:259 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C),

2019/20:530 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:1040 av Pia Nilsson (S),

2019/20:2390 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 29,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 61 och 70,

2019/20:2974 av Edward Riedl (M),

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (KD)

29. Nykterhetskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 33 (KD)

30. Djurskyddspolis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:359 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:602 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 15,

2019/20:2688 av Richard Jomshof (SD) och

2019/20:3222 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 34 (SD)

31. Gränskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 20 och

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (KD)

32. Polisens samarbete med Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 37 (SD)

33. Trygghetsberedning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 1.

34. Fler hyresnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:289 av Robert Halef (KD) och

2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S).

35. Häktesplatser i Västerås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2243 av Åsa Coenraads (M) och

2019/20:2824 av Roger Haddad (L).