Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till migrationsområdet (SfU4)

Drygt 12,1 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet migration. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Riksdagen sa nu ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Mest pengar, drygt 5,5 miljarder kronor, går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande. Migrationsverket får drygt 4,3 miljarder kronor. Knappt 700 miljoner kronor går till domstolsprövning i utlänningsmål. Förslaget innebär att anslagen till Migrationsverket, för domstolsprövning i utlänningsmål och till rättsliga biträden vid domstolsprövningar minskas. För övriga delar inom utgiftsområdet sa riksdagen ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall prop. 2. Delvis bifall prop. 1 och mot 1726, 2768 yrk 1 och 19, 2921 yrk 22 och 23, 2927 yrk 1 och 2. Avslag övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Reservationer 1
bet 2018/19:SfU4

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till migrationsområdet (SfU4)

Drygt 12,1 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet migration. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Socialförsäkringsutskottet föreslår nu att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Mest pengar, drygt 5,5 miljarder kronor, går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande. Migrationsverket får drygt 4,3 miljarder kronor. Knappt 700 miljoner kronor går till domstolsprövning i utlänningsmål. Förslaget innebär att anslagen till Migrationsverket, för domstolsprövning i utlänningsmål och till rättsliga biträden vid domstolsprövningar minskas. För övriga delar inom utgiftsområdet föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-14
Debatt i kammaren: 2018-12-15
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och motionerna

2018/19:1726 av Edward Riedl (M),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1 och 19,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 22 och 23 samt

2018/19:2927 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

avslår motionerna

2018/19:2363 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. (C),

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 13 och 14,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 37 och 44,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2927 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2973 av Fredrik Malm m.fl. (L),

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13 och

2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 12 och 21.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motion

2018/19:2363 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 12 0 76 12
M 59 0 0 11
SD 0 54 0 8
C 1 0 26 4
V 1 0 22 5
KD 20 0 0 2
L 0 0 18 2
MP 1 0 12 3
Totalt 94 54 154 47