Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Utvecklingen bland kommuner och landsting (FiU28)

Regeringen har lämnat sin redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting för 2011. Finansutskottet tycker att det är bra att regeringen redovisar erfarenheterna av de specialdestinerade statsbidragen. Utskottet förutsätter att arbetet med metoderna för att utvärdera dessa bidrag fortsätter och att regeringen även i fortsättningen redovisar resultaten av utvärderingarna.

En parlamentarisk utredning lämnade i april 2011 ett enhälligt förslag till regeringen med en översyn av det kommunala utjämningssystemet. Systemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet. Utredningen föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen och att ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2013. Utskottet erfar att utredningens förslag nu bereds av regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen under hösten 2012 med proposition i frågan.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-29
Justering: 2012-06-12
Betänkande publicerat: 2012-06-13
Trycklov: 2012-06-12
Reservationer 3
Betänkande 2011/12:FiU28

Utvecklingen bland kommuner och landsting (FiU28)

Regeringen har lämnat sin redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting för 2011. Finansutskottet tycker att det är bra att regeringen redovisar erfarenheterna av de specialdestinerade statsbidragen. Utskottet förutsätter att arbetet med metoderna för att utvärdera dessa bidrag fortsätter och att regeringen även i fortsättningen redovisar resultaten av utvärderingarna.

En parlamentarisk utredning lämnade i april 2011 ett enhälligt förslag till regeringen med en översyn av det kommunala utjämningssystemet. Systemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet. Utredningen föreslog förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen och att ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2013. Utskottet erfar att utredningens förslag nu bereds av regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen under hösten 2012 med proposition i frågan.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-19
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:102 till handlingarna.

Reservation 1 (V)

2. Vinstutdelning i offentligt finansierad välfärdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi299.

Reservation 2 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP22003
FP21003
C21002
SD19000
V01900
KD17002
-0001
Totalt30219028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Avknoppning av kommunal verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi287.

4. Utjämning av särskilt höga kostnader inom LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So413.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP02203
FP21003
C21002
SD19000
V19000
KD17002
-0001
Totalt29922028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag