Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2018

Beslut

Ny medalj borde införas för särskilt berömvärda internationella insatser (FöU8)

I Veteransoldatutredningen från 2008 föreslogs det att regeringen borde instifta en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser, men det har ännu inte genomförts. Riksdagen håller med om att personer som utfört särskilt berömvärda internationella insatser borde få en belöningsmedalj av regeringen. Därför riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa det.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om Försvarsmaktens personal. Riksdagen sa nej till övriga motioner

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande med ett tillkännagivande till regeringen om att införa en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-13
Reservationer 18
Betänkande 2017/18:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15

Ny medalj borde införas för särskilt berömvärda internationella insatser (FöU8)

I Veteransoldatutredningen från 2008 föreslogs det att regeringen borde instifta en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser, men det har ännu inte genomförts. Försvarsutskottet håller med om att personer som utfört särskilt berömvärda internationella insatser borde få en belöningsmedalj av regeringen. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa det.

Förslaget om tillkännagivande kommer i samband med att Försvarsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om fFörsvarsmaktens personal. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-22
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värnplikt och bemanning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 32, 35 och 50,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 0 64 19
SD 0 34 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 1
Totalt 171 38 64 76


2. Behörighetskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 3 (M, SD, L)

3. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 8, 13 och 14,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 0 64 19
SD 33 1 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 191 19 64 75


4. Officerare och reservofficerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 11.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 64 0 19
SD 34 0 0 11
MP 18 0 0 7
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 166 108 0 75


5. Stöd till samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 7 (M, KD)

6. Rekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 46 och 47,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 10 och 13 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

7. Subventioner, premier och villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 37 och 39-41,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 8, 9, 14 och 16 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 0 64 19
SD 0 0 33 12
MP 18 0 0 7
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 3 1
Totalt 158 15 100 76


8. Personalbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 14 (M, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 0 64 0 19
SD 34 0 0 11
MP 18 0 0 7
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 1
Totalt 181 93 0 75


9. Veteranfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2017/18:2753 av Pål Jonson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:3339 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

10. Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:122 av Allan Widman (L).

11. Årlig medaljering för internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 15.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

12. Utnämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 44.