Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Riksdagen sa nej till cirka 10 motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor som rör Försvarsmaktens personal.

Motionerna handlar bland annat om personalförsörjning, frivilligorganisationer, mönstring och rekryteringsfrågor inom försvaret.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-30
Justering: 2020-02-06
Trycklov: 2020-02-07
Reservationer 12
Betänkande 2019/20:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-01-23

Nej till motioner om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 10 motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor som rör Försvarsmaktens personal. 

Motionerna handlar bland annat om personalförsörjning, frivilligorganisationer, mönstring och rekryteringsfrågor inom försvaret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-12
Debatt i kammaren: 2020-02-13
4

Beslut

Beslut: 2020-02-13
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 februari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckla och behålla personal inom försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 61 0 9
SD 57 0 0 5
C 28 0 0 3
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 246 61 0 42


2. Incitament och stöd från värnpliktig till veteran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 2 (C)

3. Rekryteringsmyndighetens förutsättningar och lokalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 16 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 61 9
SD 0 57 0 5
C 0 0 28 3
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 161 57 89 42


4. Sammansättningen av personalkategorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 5 (KD)

5. Mönstring och villkor för olika personalkategorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 15, 17, 18 och 42.

Reservation 6 (SD)

6. Bostäder åt tillfälligt anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 7 (KD)

7. Veteranfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:320 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S),

2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M),

2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) yrkandena 2-4 och

2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 8 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 61 0 9
SD 57 0 0 5
C 28 0 0 3
V 25 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 211 96 0 42


8. Rekryteringen till hemvärnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M)

9. Hemvärn och frivilligorganisationer under kris och krig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 10 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 57 0 0 5
C 0 28 0 3
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 278 28 0 43


10. Frivilligorganisationernas ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 23 och

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)