Vissa konsumentfrågor

LUs betänkande 2005/06:LU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om konsumentfrågor (LU20)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-02-21, 2006-02-23

Nej till motioner om konsumentfrågor (LU20)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.