Andra lagutskottets utlåtande nr 73 år 1967

L2us bet 1967:L2u73

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut