Bankoutskottets utlåtande nr 59 år 1967

Bus bet 1967:Bu59

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut