En integrerad EU-politik för Arktis

Utrikesutskottets bet 2016/17:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2016

Beslut

En integrerad EU-politik för Arktis (UU6)

Utrikesutskottet har behandlat ett meddelande från EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik om en integrerad EU-politik för Arktis.

I meddelandet anges tre centrala strategiska målsättningar och politikområden:

  • Klimatförändring och skydd av miljön i Arktis.
  • Hållbar utveckling i och kring Arktis.
  • Internationellt samarbete om frågor som rör Arktis.

Utrikesutskottet stöder EU:s fortsatta ansträngningar att utveckla en välavvägd och sammanhållen politik för Arktis. Skälen till att Arktis måste skyddas är flera. Det handlar bland annat om att bromsa den globala uppvärmningen, förhindra skadliga utsläpp, skydda utrotningshotade arter och värna urfolks traditionella livsstil.

Riksdagen lade meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-10-20
Justering: 2016-10-27
Trycklov: 2016-11-01
bet 2016/17:UU6

Alla beredningar i utskottet

2016-10-20, 2016-10-11, 2016-09-27, 2016-09-20

En integrerad EU-politik för Arktis (UU6)

Utrikesutskottet har behandlat ett meddelande från EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik om en integrerad EU-politik för Arktis.

I meddelandet anges tre centrala strategiska målsättningar och politikområden:

  • Klimatförändring och skydd av miljön i Arktis.
  • Hållbar utveckling i och kring Arktis.
  • Internationellt samarbete om frågor som rör Arktis.

Utrikesutskottet stöder EU:s fortsatta ansträngningar att utveckla en välavvägd och sammanhållen politik för Arktis. Skälen till att Arktis måste skyddas är flera. Det handlar bland annat om att bromsa den globala uppvärmningen, förhindra skadliga utsläpp, skydda utrotningshotade arter och värna urfolks traditionella livsstil.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-08
Debatt i kammaren: 2016-11-09
4

Beslut

Beslut: 2016-11-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En integrerad EU-politik för Arktis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.