En ny europeisk agenda för kultur

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2019

Beslut

Kulturarv och digitalisering kan bidra till en mer inkluderande union (KrU6)

Riksdagen har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en ny europeisk agenda för kultur. Agendan har tre strategiska mål:

  • Den sociala dimensionen - att ta till vara styrkan hos kulturen för att främja social sammanhållning och välfärd
  • Den ekonomiska dimensionen - ge stöd till konstarter, kultur och kreativt tänkande inom utbildningar för innovation och sysselsättning
  • Den externa dimensionen - fokusera på att stärka internationella kulturella förbindelser

Utöver de strategiska målen är kulturarvet och digitalisering två övergripande och prioriterade områden.

Riksdagen välkomnar kommissionens genomlysning av hur kultur kan bidra till samhällsutveckling, social sammanhållning och en mer inkluderande union. Enligt riksdagen är det särskilt viktigt att fokus ligger på kulturarvet och digitalisering. Detta eftersom de temana är viktiga för att lyckas genomföra de tre strategiska målen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-22
Justering: 2019-01-31
Trycklov: 2019-02-04
Reservationer 1
bet 2018/19:KrU6

Kulturarv och digitalisering kan bidra till en mer inkluderande union (KrU6)

Kulturutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en ny europeisk agenda för kultur. Agendan har tre strategiska mål:

  • Den sociala dimensionen - att ta till vara styrkan hos kulturen för att främja social sammanhållning och välfärd
  • Den ekonomiska dimensionen - ge stöd till konstarter, kultur och kreativt tänkande inom utbildningar för innovation och sysselsättning
  • Den externa dimensionen - fokusera på att stärka internationella kulturella förbindelser

Utöver de strategiska målen är kulturarvet och digitalisering två övergripande och prioriterade områden.

Utskottet välkomnar kommissionens genomlysning av hur kultur kan bidra till samhällsutveckling, social sammanhållning och en mer inkluderande union. Enligt utskottet är det särskilt viktigt att fokus ligger på kulturarvet och digitalisering. Detta eftersom de temana är viktiga för att lyckas genomföra de tre strategiska målen.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Webb-tv: Beslut

  • 14 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny europeisk agenda för kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 0 57 0 5
C 26 0 0 5
V 24 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 228 57 0 64