Första Kammarens Tillfälliga Utskotts (N:o 2) Utlåtande (N:o 14). 1

TfuAs bet 1896:TfuA14

Planerat beslutsdatum:

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut