Första lagutskottets utlåtande nr 32 år 1966

L1us bet 1966:L1u32

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut